Türk Kızılay
Kurumsal site
için tıklayınız.

AFET HABERLEŞME BİRİMİ

Afet Haberleşme Birimi Görevleri

• Haberleşme yaklaşım, metot ve standartlarını geliştirmek, Afet Yönetimi Organizasyonu içerisinde yaygınlaştırmak, uygulamak/uygulanmasını sağlamak, Afet operasyonlarının alarm vermek.

• Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergesinde tarif edilen faaliyetlerini yürütmek.

• Afet haberinin, mümkün olan en kısa süre içerisinde alınmasını sağlamak ve değerlendirmek. Bu amaçla, ulusal veya uluslararası sismoloji merkezleri ile sürekli irtibat kurmak. Deprem ve diğer afetleri sürekli takip etmek ve elde ettiği haberleri talimatlar doğrultusunda, sıralı hiyerarşi içinde yöneticilere iletmek.

• Gelen yardım talepleri ve afetler hakkında alınan bilgiler doğrultusunda, Kriz Masası Başkanı ile koordineli olarak ilgili birimleri harekete geçirerek yurtiçi afet müdahale ve yardım operasyon sürecini başlamasını sağlamak.

• Ülke çapında kurulmuş olan telekomünikasyon ağı vasıtasıyla uydu telefonları, kısa ve uzun mesafe telsizleri ile afet anı, öncesi ve sonrasında, kesintisiz kurum içi ve kurum dışı iletişim sağlamak. Kurulmuş telekomünikasyon sistemini yaygınlaştırmak ve geliştirmek için projeler hazırlamak, tekliflerde bulunmak.

• Afet anında ise alana yönlendirerek, bölge ile kesintisiz haberleşme ve sesli/görsel bilgi akışını sağlamak.

• Güncelleştirilen Kızılay Ulusal ve Yerel Afet Planları çerçevesinde, belirlenen merkezlere yeni haberleşme sistemini kurmak.

• Afet müdahalesinde birden fazla ekip görev yaptığı durumlarda ekipler arasındaki haberleşmeyi sağlamak.

• Haberleşme sistemini oluşturan cihazların periyodik bakım ve onarımını yaparak sistemin sürekli çalışmasını sağlamak.

• Haberleşme Sistemine ilişkin konularda eğitimler düzenlemek, sistemin teknolojiye uygun olarak çalışması için, gerekli görülen malzemenin satın alınmasını ve modernizasyonunu teklif etmek ve sağlamak.

• Haberleşme sisteminin işlerliğini ve teknolojiye uyumunu sağlamak amacıyla planlı/plansız tatbikatlar düzenlemek.

• Yurtiçi ve yurtdışında, haberleşme konusunda faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkanlarını araştırmak, projeler hazırlamak, önerilerde bulunmak.

• Olağan dönemde ve afet durumunda, haberleşme sisteminin amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak.

• Kızılay’ın haberleşme sistemleri ile ilgili talimatname ve kullanım kılavuzlarını hazırlamak ve güncelleştirmek. Kızılay haberleşme kod sistemini hazırlamak, güncellemek ve yaygınlaştırmak.

• Kızılay’ın haberleşme sistemini oluşturan haberleşme araç ve cihazlarının envanterini tutmak. Bakım ve onarımlarını takip etmek, denetimini yapmak ve her an göreve hazır halde olmalarını sağlamak.

• Haberleşme Merkezleri’nin, haberleşme teknisyenleri ve eğitilmiş haberleşme operatörleri tarafından, 7 gün ve 24 saat esasına göre çalışmasını sağlamak.

• TAMP kapsamında T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ana çözüm ortağı olduğu “Afet Haberleşme Hizmet Grubu”na destek çözüm ortağı olarak telsiz sistemleri saha destek ekiplerinde imkanları ölçüsünde görev almak.

• Uluslararası operasyonlarda, kurumun müdahale unsurlarıyla diğer paydaşları arasındaki haberleşme altyapısını tesis etmek.

• Birimin bütçesini hazırlamak ve Müdürlüğe sunmak.

AFETTE
İLK 72 SAAT

Afetin ilk anlarında ekiplerin müdehalesi mümkün olmayabilir.
Aileniz, arkadaşlarınız ve çevredeki insanlar için afet sonrası ilk 72 saati planlayın!

OKUL
AİLE
İŞYERİ