Türk Kızılay
Kurumsal site
için tıklayınız.

AFET HAZIRLIK DİREKTÖRLÜĞÜ

 

Afet ve Acil durumlar öncesinde strateji ve müdahale planlarının hazırlanması, afet yönetimi ile ilgili usul esas ve mevzuatların hazırlanması, güncellenmesi, hazırlanan planlar çerçevesinde tatbikatlar düzenlenmesi süreçlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Afet Hazırlık Direktörlüğü çalışmalarını sürdürmektedir.

Afetlere profesyonel bakış açısıyla müdahale edilmesi amacıyla personel ve gönüllülerimizin temel ve uzmanlık eğitimleri, Tolumun afet bilinç düzeyinin arttırılması ve farkındalığın oluşturulması amacıyla kurum içi ve kurum dışı eğitimler Afet Hazırlık Direktörlüğü uzman eğiticileri tarafından düzenlenmektedir.

Kızılay Afet Operasyon Merkezi bünyesinde bulunan “Afet İzleme ve Değerlendirme” merkezi ve Müdahale Merkezlerinde konuşlandırılmış afet haberleşme merkezleri vasıtası ile ülkemizin herhangi bir yerinde herhangi bir anda meydana gelen veya gelebilecek afetlere ilişkin ön değerlendirmenin yapılması, gerektiğinde afet müdahalelerinin tetiklenmesi Afet Haberleşme ve İzleme uzmanlarımız vasıtasıyla 24 saat esasına göre yapılmaktadır.

AFETTE
İLK 72 SAAT

Afetin ilk anlarında ekiplerin müdehalesi mümkün olmayabilir.
Aileniz, arkadaşlarınız ve çevredeki insanlar için afet sonrası ilk 72 saati planlayın!

OKUL
AİLE
İŞYERİ