Türk Kızılay
Kurumsal site
için tıklayınız.

AFET İYİLEŞTİRME DİREKTÖRLÜĞÜ

 

Afet öncesi ve sonrası iyileştirme metot ve standartları geliştirilmesi, afete uğrayan toplumun yaşam koşullarını yeniden oluşturulması, olası bir afette başa çıkma kapasitelerinin güçlendirilmesi, acil yardım sağlanmasının ötesine geçen risklerin azaltılması, projeleri yönetilmesi, risk analizleri ve risk yönetiminin yapılması, sunulan afet hizmetlerinin izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapılması, olağan ve olağanüstü durumlarda kurum içi ve kurum dışı raporlamaların yapılması, Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı yapısı altında bulunan birimlerin gözlemlenmesi ve raporlanmasını sağlar.

AFETTE
İLK 72 SAAT

Afetin ilk anlarında ekiplerin müdehalesi mümkün olmayabilir.
Aileniz, arkadaşlarınız ve çevredeki insanlar için afet sonrası ilk 72 saati planlayın!

OKUL
AİLE
İŞYERİ