Türk Kızılay
Kurumsal site
için tıklayınız.

AFET İYİLEŞTİRME DİREKTÖRLÜĞÜ

 

Afet öncesi ve sonrası iyileştirme metot ve standartların geliştirilmesi, projelerin yönetilmesi, fizibilite çalışmalarının hazırlanması, risk analizlerinin yapılması ve risk yönetiminin yapılması, sunulan afet hizmetlerinin izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması, olağan ve olağanüstü durumlarda kurum içi ve kurum dışı raporlamaların yapılması, Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürlüğü yapısı altında bulunan birimlerin gözlemlenmesi ve raporlanması adına faaliyet yürütür.

AFETTE
İLK 72 SAAT

Afetin ilk anlarında ekiplerin müdehalesi mümkün olmayabilir.
Aileniz, arkadaşlarınız ve çevredeki insanlar için afet sonrası ilk 72 saati planlayın!

OKUL
AİLE
İŞYERİ