Türk Kızılay
Kurumsal site
için tıklayınız.

AFET MÜDAHALE BİRİMİ

Görevleri

• Barınma hizmetleri yaklaşım, metot ve standartlarını geliştirmek, Afet Yönetimi Organizasyonu içerisinde yaygınlaştırmak, uygulamak/uygulanmasını sağlamak.

• Beslenme hizmetleri yaklaşım, metot ve standartlarını geliştirmek, Afet Yönetimi Organizasyonu içerisinde yaygınlaştırmak, uygulamak/uygulanmasını sağlamak.

• Sağlık hizmetleri (su ve sanitasyon dahil) yaklaşım, metot ve standartlarını geliştirmek, Afet Yönetimi Organizasyonu içerisinde yaygınlaştırmak, uygulamak/uygulanmasını sağlamak.

• Haberleşme yaklaşım, metot ve standartlarını geliştirmek, Afet Yönetimi Organizasyonu içerisinde yaygınlaştırmak, uygulamak/uygulanmasını sağlamak.

• Afet Lojistiği yaklaşım, metot ve standartlarını geliştirmek, Afet Yönetimi Organizasyonu içerisinde yaygınlaştırmak, uygulamak/uygulanmasını sağlamak.

• Türk Kızılayı fiziksel afet müdahale kapasitesini ve afet yönetiminde yer alan diğer sektörleri, Müdürlüğün belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda, stratejik planlarda belirlenen hedeflere uygun olarak geliştirmek.

• Türkiye Afet Yönetim Sistemi içerisinde yer alan ilgili kurum ve kuruluşlar ve Türk Kızılayı unsurlarıyla yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde, ulusal afetlere ve acil durumlara müdahale etmek, personel ve araç görevlendirmelerini yapmak, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak ve afet müdahale ekipleri tarafından kullanılmak üzere gerekli görülen tüm yardım malzemesi ve ekip malzemelerini temin etmek ve sevkiyatını sağlamak, tüm bu faaliyetleri afet yönetimi ile ilgili usul ve esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlük, Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı, Müdürlük ve bağlıları ile gerçekleştirmek.

• Afet Yönetimi Organizasyonu içerisinde yer alan bütün unsurları harekete geçirerek ve koordine ederek; ülke çapında yürütülecek afet müdahale faaliyetlerine destek sağlamak üzere, ülkemize gelen uluslararası insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini koordine etmek ve yurt dışından gönderilecek her türlü yardım malzemesinin teslim alınması, kaydedilmesi, stoklanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile ilgili olarak her türlü faaliyet ve koordinasyonu gerçekleştirmek.

• OGYAP kapsamında bölge ve yerel merkezlerde afet yönetimi sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.

• Afet müdahale süreçlerinde insan gücü planlaması sistemini yürütmek ve geliştirmek.

• Afetlere ilişkin raporlama, bilgi yönetimi yapmak, süreli ve anlık raporları hazırlamak ve Müdürlüğe sunmak.

• Faaliyet alanları ile ilgili işbirliği faaliyetlerini yürütmek.

• Birimin bütçesini hazırlamak ve Müdürlüğe sunmak.

• Gerekli hallerde Müdürlük bünyesinde diğer birimlere insan kaynağı ve teknik destek sağlamak.

• Müdürlük tarafından verilecek diğer işleri yerine getirmek.

• Bölge Müdürlük ve Yerel Şefliklerin ilgili birimleri ile faaliyet alanlarına ilişkin koordinasyon sağlamaktır.

AFETTE
İLK 72 SAAT

Afetin ilk anlarında ekiplerin müdehalesi mümkün olmayabilir.
Aileniz, arkadaşlarınız ve çevredeki insanlar için afet sonrası ilk 72 saati planlayın!

OKUL
AİLE
İŞYERİ