Türk Kızılay
Kurumsal site
için tıklayınız.

AFET MÜDAHALE DİREKTÖRLÜĞÜ

 

Afet ve acil durumlarda kurulacak olay komuta merkezinin koordinasyonunu sağlar. Kızılay Afet Müdahale Planı kapsamında oluşturulacak ekiplerin (Acil Müdahale, Haberleşme, Beslenme, Barınma vb.) koordinasyonunu sağlar. Olağan dönemlerde Beslenme, barınma ve temiz su ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla ön iyileştirme çalışmalarını koordine eder standartlar geliştirilmesini sağlar. Acil Müdahale Timleri, haberleşme sistemleri ve OKS sisteminin her an hazır bulundurulmasını sağlar. Bölge Afet Müdahale Merkezleri ve bağlı müdahale merkezlerinin koordinasyonunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlar. Gerek görülmesi durumunda mevzuatlarda değişiklik yapılması amacıyla çalışmalar başlatır.

AFETTE
İLK 72 SAAT

Afetin ilk anlarında ekiplerin müdehalesi mümkün olmayabilir.
Aileniz, arkadaşlarınız ve çevredeki insanlar için afet sonrası ilk 72 saati planlayın!

OKUL
AİLE
İŞYERİ