Türk Kızılay
Kurumsal site
için tıklayınız.

TEMEL EĞİTİMLER

Afetlerde görev yapacak; afet müdahalesinde etkin operasyon süreçlerine katılacak insan kaynağı kapasitesini artırmak ve beceri kazandırmak amacıyla Derneğimiz personel ve gönüllüleri ile diğer kurum/kuruluş üyelerine, öğrencilere verilir.

• Temel Afet Gönüllüsü Yetiştirme Eğitimi
• Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi
• Afete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi
• Temel KBRN-p Farkındalık Eğitimi
• Şube Afet Timi EğitimiAFETTE
İLK 72 SAAT

Afetin ilk anlarında ekiplerin müdehalesi mümkün olmayabilir.
Aileniz, arkadaşlarınız ve çevredeki insanlar için afet sonrası ilk 72 saati planlayın!

OKUL
AİLE
İŞYERİ