Türk Kızılay
Kurumsal site
için tıklayınız.

AFET HABERLEŞMESİ UZMANLIK EĞİTİMİ

AMAÇ: Olağan ve olağanüstü durumlarda müdahale ekipleri tarafından kullanılan telsiz ve uydu telefon sistemlerinin doğru ve etkin bir biçimde kullanımı konusunda uygulama becerisi kazandırmak

HEDEF GRUP: Türk Kızılay haberleşme/bilgisayar/elektrik alanında uzman teknik çalışanlar

SÜRE: 2 gün (1 gün teorik, 1 gün pratik)

İÇERİK:

• Genel Afet Haberleşme Sistemleri
• Kısa Mesafe (VHF) Telsiz Haberleşme Sistemleri
• Uzak Mesafe (HF SSB) Telsiz Haberleşme Sistemleri
• Uydu Haberleşme Sistemleri
• Haberleşme Süreci ve Algoritmaları
• Haberleşme Araçları ve Diyagramları
• Afet Haberleşme Döngüsü/Diyagramı
• Amatör Telsizcilik ve Fonetik Alfabe
• Haberleşmede Dikkat Edilecekler Hususlar, Kullanılan Frekanslar
• Telsiz ve Uydu Kullanım Etkinlikleri
• Saha Kurulum ve Kullanıcı TatbikatıAFETTE
İLK 72 SAAT

Afetin ilk anlarında ekiplerin müdehalesi mümkün olmayabilir.
Aileniz, arkadaşlarınız ve çevredeki insanlar için afet sonrası ilk 72 saati planlayın!

OKUL
AİLE
İŞYERİ