Türk Kızılay
Kurumsal site
için tıklayınız.

TEMEL AFETE HAZIRLIK VE MÜDAHALE EĞİTİMİ

AMAÇ: Afet ve acil durumlarda çalışan ve gönüllülere sahada doğru ve etkin bir biçimde faaliyet göstermeleri konusunda uygulama, bilgi, beceri ve deneyim kazandırmak

KİMLER KATILABİLİR: Türk Kızılay çalışanları, üyeleri ve gönüllüleri

SÜRE: 4 gün (3 gün teorik, 1 gün saha uygulaması)

İÇERİK:

• Kızılhaç Kızılay Hareketi, Hareketin Unsurları
• Afetler ile İlgili Temel Kavramlar ve Türkiye’de Görülen Afetler
• Türkiye Afet Yönetimi Sistemi ve Türk Kızılay’ın Rolü
• Afetlerde Haberleşme
• İhtiyaç Tespiti
• İnsani Yardım ve Afet Lojistiği
• Afetlerde Beslenme
• Barınma ve Kamp Yönetimi
• Psikososyal Destek
• Afetlerden Sonra Ortaya Çıkabilecek Çevresel Riskler
• Doğada Temel Yaşam Becerileri
• Afetlerde Güvenlik ve Davranış KurallarıAFETTE
İLK 72 SAAT

Afetin ilk anlarında ekiplerin müdehalesi mümkün olmayabilir.
Aileniz, arkadaşlarınız ve çevredeki insanlar için afet sonrası ilk 72 saati planlayın!

OKUL
AİLE
İŞYERİ