Türk Kızılay
Kurumsal site
için tıklayınız.

KURUMSAL

HAKKIMIZDA

Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü


Afet yönetimi ve bağlıları, olası afet ve acil durumlara yönelik olarak 7/24 saat esasıyla çalışmalarını yürütmektedir. Ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarında meydana gelen deprem, sel, savaş, kıtlık, kuraklık gibi sayısız afetlerde hizmet vermektedir. Aynı zamanda, kurum içi ve kurum dışında doğru afet yönetiminin savunuculuğunu yürütmek üzere farklı platformlarda afet yönetimi anlayışını diğer paydaşlarla da paylaşmaktadır.

Türk Kızılay; temel ilke ve amaçları doğrultusunda afete hazırlık çalışmalarını yürütmek, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlara imkân, kabiliyet ve üstlendiği sorumluluklar çerçevesinde müdahalede bulunmak ve ihtiyacı olan kişilere yardım etmekle sorumludur. Türk Kızılay; merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde afet yönetim sisteminin oluşturulması ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, mevcut afet müdahale sisteminde oluşan zaman, kaynak ve işgücü kaybının önlenmesi ve yerel kaynakların harekete geçirilerek etkin müdahalenin sağlanması amacıyla merkezi düzeyde Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü ve bağlı 3 Direktörlük (Hazırlık, Müdahale, İyileştirme) adı altında yürütmektedir. Bölgesel düzeyde ise Afet Müdahale Direktörlüğüne bağlı 5 Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü ve bağlı 13 Afet Müdahale Merkezi (11 Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ve 2 Yerel Afet Yönetim Merkezi) ile afet hizmetlerini yürütmektedir.

Afet Yönetimi Müdürlüğü, yurt genelinde toplam 15 adet öncü haberleşme aracı, 33 adet sabit uydu terminali, 16 adet araç uydu terminali, 5 adet sabit uydu telefonu, 20 adet taşınabilir uydu telefonu, 278 adet VHF el telsizi (analog), 185 adet VHF el telsizi (DMR), 41 adet VHF araç telsizi (DMR), 13 adet VHF sabit merkez telsizi (analog), 14 adet VHF sabit merkez telsizi (DMR), 21 adet VHF role sabit (DMR), 12 adet VHF role mobil (DMR), 20 adet HF SBB araç telsizi (sabit merkez uzak mesafe telsiz haberleşmesi), 26 adet HF SSB araç telsizi (öncü haberleşme aracı uzak mesafe telsiz haberleşme sistemi) sistemlerine sahiptir. Mevcut haber alma kaynakları ve buna özgü geliştirdiği haberleşme sistemleri ile ulusal düzeyde meydana gelen afetlerde en iyi şekilde hizmet vermektedir.

Kızılayın afet yönetimi yapısı, mevcut konusunda tecrübeli uzman personel ile üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) Bölümünden mezun personel istihdamı ile gitgide güçlenmektedir.

AFETTE
İLK 72 SAAT

Afetin ilk anlarında ekiplerin müdehalesi mümkün olmayabilir.
Aileniz, arkadaşlarınız ve çevredeki insanlar için afet sonrası ilk 72 saati planlayın!

OKUL
AİLE
İŞYERİ